بنام آنكه جان را فكرت اموخت

اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی

معاونت توسعه منابع و پشتيباني


90/09/23 با سلام  به اطلاع مي رساند

از اين به بعد اخبار  از طريق سايت معاونت توسعه منابع و پشتيباني قابل  دريافت خواهد بود